Proč optiku svařovat?

Optická vlákna se dají spojovat optickou spojkou (např typu fibrlok), což je levnější metoda, ale není moc spolehlivá.
Spojka je větší, než svár včetně ochrany.
Spojka nemá téměř žádnou odolnost v tahu. 
U spojek bez měřícího zařízení není znám útlum. (u sváru jej změří přímo svářečka)

Jedinou spolehlivou metodou spojení optického vlákna je tedy svaření.

fitel svarecka
Svářečka optických vláken Fitel

Orientační ceny svárů

1-5 svárů 400Kč/svár
5-10 svárů 350Kč/svár
10-20 svárů 300Kč/svár
20+ dle dohody
Cena sváru zahrnuje i ochranu sváru (délky 40mm, nebo 60mm)