Spojíme bezdrátově dva objekty na různé vzdálenosti, rychlostmi až deseti gigabitů (10Gbps).

Příklady využití

Chcete internet v altánku na konci zahrady, kam nemáte natažené datové rozvody,
nebo je to daleko pro použití datových kabelů (více než 100m).

Potřebujete z firmy domů mít přímý přístup na firemní server, kamery, nebo internet.
Potřebujete propojit dva okruhy kamerového systému a zaznamenávat je na jednom místě.

ptp

Prvky volíme na základě požadavků na potřebnou rychlost, latenci, vzdálenost a samozřejmě i cenu.

Možné vzdálenosti: od metrů až po desítky kilometrů
Možné rychlosti spojů: od cca 20Mbit/s po 10Gbit/s, s možností bondingu (svázání dvou spojů pro dosažení dvojnásobné rechlosti, např.: 2x spoj s rychlostí 100Mbit/s bude ve výsledku po odečtení "režijních ztrát" rychlost cca 180Mbit/s)

Postup instalace bezdrátového spoje:

1. Proběhne rekognoskace (plánování)

Na místech, která se budou propojovat proběhne plánování umístění prvků, trasy kabeláže, pokud bude potřeba úprava stávající sítě, naplánuje se i ta.

2. Kalkulace

Na základě zjištění požadavků na cenu, prostupovou rychlost a případných úprav zašleme návrh ceny, často to bývá několik variant.

3. Proběhne instalace spoje

Instalace spoje s úpravou stávající sítě, je-li taková úprava nutná.

Pro tyto instalace nejčastěji používáme produkty značek např.: Mikrotik, Ubiquiti, Racom, Siklu a další