Zde najdete statistiku využití Vaší sítě a také aktuální stav jednotlivých aktivních prvků.
Pro přístup do zákaznické sekce použijte heslo, které Vám bylo zasláno e-mailem.

Načítání statistik může trvat až jednu minutu, protože server testuje aktuální dostupnost jednotlivých zařízení. Dobu načtení ovlivňuje celkový počet zařízení.


Monitorovací systém umí vypsat informace jako jsou například:

 • Počet připojených zařízení k wifi
 • Počet aktivních wifi access pointů
 • Počet Přidělených IP adres
 • Počet MAC adres v ARP listu
 • Počet Aktivních spojení přes firewall
 • Počet DNS záznamů v cache
 • Vytížení CPU, RAM, HDD routeru
 • Frekvence procesoru
 • Dobu od posledního restartu
 • Grafy vytížení internetové přípojky
 • Grafy vytížení určitého eth portu, nebo wifi

O další informace si neváhejte napsate-mailem